A Beach workout
B Port Olympic, Porsche workout
C Port Olimpic Metro workout
D Port Vell workout
E Parc de la Ciutadella workout
F Poblenou workout
G Ronda Litoral workout
H TRX workout